Společnost InvestMakers s. r. o. (dříve Daňový klub s. r. o-) vznikla v květnu roku 2016 jako projektová společnost pro vzdělávání a poradenství v oblasti daní, účetnictví a podnikání jako takového. Přestože je společnost stará jen několik let, podstatu své činnosti staví na více než čtvrt století dlouhé praktické zkušenosti svých klíčových zaměstnanců a spolupracovníků. Společnost sídlí v Mladé Boleslavi, kde disponuje lukrativními a perfektně vybavenými vzdělávacími prostory.

Jedním z prvotních obsahových záměrů byla konstruktivní kritika projektu zavedení elektronické evidence tržeb v České republice a související vzdělávací a poradenské služby směřující k minimalizaci dopadů EET. na podnikatele. Později jsme se rozhodli rozšířit projekt na globální poradenství a vzdělávání v oblasti daní a podnikání. Při organizaci vzdělávacích akcí pečlivě dbáme na to, aby pracně budované know - how neskončilo v nepovolaných rukou a vyhrazujeme si právo neposkytnout naše služby osobám, které neprokáží svůj vztah k podnikatelské činnosti.

Společnosti InvestMakers s. r. o.  je od roku 2019 součástí koncernu SUPRANATIONAL.

Logo společnosti InvestMakers s. r. o. (Daňový klub) je ochrannou známkou č. 361907 zapsanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR s právem přednosti od 24.08.2016. 

Název společnosti InvestMakers je komunitární ochrannou známkou č. 15079825 zapsanou u European Union Intellectual Property Office s právem přednosti od 05.02.2016.