Jak podat žádost o kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s. r. o.- aktualizováno

Mladá Boleslav, 28.05.2020 (DK) - Přínášíme Vám návod, jak požádat o kompenzační bonus ve výši až 44.500 Kč (25.000 Kč + 19.500 Kč) pro OSVČ, tedy pro živnostníky, lékaře, zemědělce, apod., a dále i pro společníky s. r. o.

  • Daňové triky
  • 28. 5. 2020

Rozšíření bonusového období

Novelizací příslušných zákonných ustanovení došlo k rozšíření bonusového období o tzv. Druhé bonusové období, které trvá od 01.05.2020 do 08.06.2020. O bonusy za obě období lze nyní požádat jednou žádostí, kde se pouze zatrhne správná varianta požadovaného bonusu, případně obě varianty, pokud OSVČ nebo společník s. r. o. o bonus dosud nepožádali.

Podmínky přinání kompenzačního bonusu pro OSVČ nebo společníka s. r. o. jsou uvedeny přímo ve webové aplikaci, v sekci čestné prohlášení. Zdůrazňujeme, že se jedná o totožný kompenzační bonus a je tak vyloučen jeho souběh u jedné osoby, která by byla současně OSVČ i společníkem s. r. o., jen jednu žádost lze podat i v případě, že je žadatel společníkem ve více s. r. o.

Technické požadavky:

V současné době již existuje webová aplikace, ve které je možné požádat o kompenzační bonus jak pros OSVČ, tak pro společníky s. r. o.
 

Webová aplikace pro podání žádosti o kompenzační bonus - odkaz

Pokyny pro vyplnění žádosti jsou nově uvedeny v podokně ve webové aplikaci.

Jak doručit žádost finanční správě?

Nejjednodušší možnost je odeslání e-mailu na zveřejněnou e-mailovou adresu finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů. Postup je následující:

  • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.
  • Podepište vytištěnou žádost.
  • Podepsanou žádost naskenujte na Vašem skeneru nebo mobilním telefonem podepsanou žádost vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný,
  • Soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný e-mail. Správný email naleznete přímo na žádosti. Do předmětu e-mailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
  • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.

Nyní jste podali Vaši žádost.

Upozornění

Zkontrolujte si, že Vámi zadaný e-mail příslušného finančního úřadu je správný a souhlasí s emailem uvedeným na žádosti!

Neposílejte žádosti na žádný jiný email, než je zveřejněný e-mail územního pracoviště příslušného finančního úřadu!

Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit do své datové schránky a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů (kontakty zde, PDF soubor).

Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy (odkaz zde). Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky.

Další možností je navštívit osobně Váš místně příslušný finanční úřad (kontakty zde, PDF soubor) a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách.

E-mailové adresy správců kompenzačního bonusu naleznete zde.