Makrozpravodaj aneb jak si vede česká ekonomika

Praha 11. září (IM) - Přinášíme Vám aktuální přehled základních ekonomických ukazatelů hospodářství České republiky spolu s jejich  jednoduchým výkladem. 

  • Podnikání a investice
  • 11. 9. 2023

Meziroční míra inflace (srpen 2023)

8,5 %

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku - vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.
 
Činí-li meziroční míra inflace 8,5 %, znamená to, že to, co jsem si před rokem mohl koupit za 100 Kč, tak letos stojí 108,50 Kč. A nebo - co mě nyní stojí 100 Kč, tak vloni stálo zhruba 92,20 Kč.
 
Znamená to také, že pokud jsem peníze neinvestoval a držel je v hotovosti nebo na běžném účtu, koupím si za svoji stokorunu pouze zboží nebo službu v hodnotě 92,0 Kč. Zchudl jsem 2tedy zhruba o 7,8 %.

Meziměsíční míra inflace (srpen 2023)

0,3%

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci - vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.
 

Dvoutýdenní repo sazba ČNB (3. srpna 2023)

7,00 %

Klíčová úroková sazba ČNB. Tu centrální banka používá jako limitní úrokovou sazbu pro své tzv. repo operace. Vzhledem k tomu, že v české ekonomice je dlouhodobě přebytek likvidity, ČNB ji při repo operacích stahuje a bankám jako zástavu poskytuje cenné papíry. Při sjednání obchodu obě strany uzavírají dohodu o zpětném nákupu, což znamená, že po uplynutí doby splatnosti ČNB vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí zpět zastavené cenné papíry.

Diskontní sazba ČNB (3. srpna 2023)

6,00 %

Za diskontní sazbu si přes noc ukládají komerční banky likviditu u centrální banky.

Lombardní sazba ČNB (3. srpna 2023)

8,00 %

Za lombardní sazbu si mohou komerční banky od ČNB půjčit přes noc likviditu (oproti poskytnuté zástavě).  Kladný rozdíl mezi lombardní a diskontní sazbou tvoří zisk ČNB.

__________________________

Zdroje: Český statistický úřad, Česká národní banka