Makrozpravodaj aneb jak si vede česká ekonomika

Praha 11. června (IM) - Přinášíme Vám aktuální přehled základních ekonomických ukazatelů hospodářství České republiky spolu s jejich  jednoduchým výkladem. 

  • Podnikání a investice
  • 11. 6. 2024

Meziroční míra inflace (květen 2024)

2,6 % 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku - vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.
 
Činí-li meziroční míra inflace 2,6 %, znamená to, že to, co jsem si před rokem mohl koupit za 100 Kč, tak letos stojí 102,60 Kč. A nebo - co mě nyní stojí 100 Kč, tak vloni stálo zhruba 97,50 Kč.
 
Znamená to také, že pokud jsem peníze neinvestoval a držel je v hotovosti nebo na běžném účtu, koupím si za svoji stokorunu pouze zboží nebo službu v hodnotě 97,50 Kč. Zchudl jsem tedy zhruba o 2,5 %.

Meziměsíční míra inflace (květen 2024)

0,0 %

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci - vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.

Průměrná míra inflace v roce 2023

10,7 %

Dvoutýdenní repo sazba ČNB (2. května 2024)

5,25 %

Klíčová úroková sazba ČNB. Tu centrální banka používá jako limitní úrokovou sazbu pro své tzv. repo operace. Vzhledem k tomu, že v české ekonomice je dlouhodobě přebytek likvidity, ČNB ji při repo operacích stahuje a bankám jako zástavu poskytuje cenné papíry. Při sjednání obchodu obě strany uzavírají dohodu o zpětném nákupu, což znamená, že po uplynutí doby splatnosti ČNB vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí zpět zastavené cenné papíry.

Diskontní sazba ČNB (2. května 2024)

4,25 %

Za diskontní sazbu si přes noc ukládají komerční banky likviditu u centrální banky.

Lombardní sazba ČNB (2. května 2024)

6,25 %

Za lombardní sazbu si mohou komerční banky od ČNB půjčit přes noc likviditu (oproti poskytnuté zástavě).  Kladný rozdíl mezi lombardní a diskontní sazbou tvoří zisk ČNB.

__________________________

Zdroje: Český statistický úřad, Česká národní banka