Strategický plán firemního rozvoje

Během koronavirové odstávky jsme alespoň měli čas, abychom se zamysleli nad dalšími plány do blízké či vzdálené budoucnosti. 

  • Akce Daňového klubu
  • 1. 3. 2022

Bohužel se nám prozatím nepodařilo obnovit činnost ve vzdělávací oblasti, kdy jsme plánovali poměrně velké množství prezenčních vzdělávacích akcí, je však jasné, že tento segment nyní příliš netáhne. Strávit podstatnou část dne sice se zajímavým programem, avšak s respirátorem na obličeji, nebylo příliš  lákavé. Nyní již respirátory nejsou povinné, ale koronavirus opět sílí, velké plány do budoucna tak nejde spřádat.

Také jsme došli k závěru, že název firmy Daňový klub zní sice zajímavě a je výstižný, pro spolupráci s cizinou, na kterou se budeme muset do budoucna taktéž zaměřit, je však nevhodný. "Ň" neznají opravdu nikde. Z tohoto důvodu jsme ke dni 24. února 2022 změnili obchodní firmu naší společnosti na InvestMakers s. r. o. Na tento den však bohužel nebudeme vzpomínat jako na den, kdy začala nová etapa našeho podnikání, ale především jako na den, kdy Rusko brutálním způsobem napadlo sousední Ukrajinu.

Dále nás čeká poměrně dlouhá cesta při zapracování ESG principů investování do našich investičních straegií. Platí obecná poučka, že se to s ničím nemá přehánět, ale zdá se nám, že ESG je v současné době úplná mánie, často neslučitelná s principy zdravého rozumu.

 

Registrace na akci

Chci se registrovat