Srovnání výsledků plnění státního rozpočtu ČR a Německa

Praha 14. ledna (DK) s využitím zpravodajství ČTK - Jak vlastně vypadá úspěšné hospodaření státu? Ne vždy je totiž úspěch úspěchem v pravém slova smyslu. Pro vykreslení zde přinášíme dvě zprávy o plnění stáního rozpočtu - České republiky a Německa.

  • Podnikání a investice
  • 14. 1. 2020

Vyjádření Ministerstva financí České Republiky:

Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019 je o 11,5 mld. lepší než očekávání. V roce 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 523,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 551,7 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu tak dosáhl 28,5 mld. Kč. Tento výsledek představuje úsporu 11,5 mld. Kč proti zákonem schválenému deficitu ve výši 40 mld. Kč a znamená jeden z nejlepších výsledků v novodobé historii České republiky.

V průběhu roku 2019 byly úspěšně naplněny hlavní vládní priority, které vedly k meziročnímu růstu výdajů na důchody o 38 mld. Kč, výdajů na platy ve veřejném sektoru o více než 30 mld. Kč, investičních výdajů o 23 mld. Kč a výdajů na výzkum, vývoj a inovace o 3 mld. Kč. I přesto se státu podařilo hospodařit s nižším než plánovaným deficitem. Tento výsledek vyplynul z vyššího plnění příjmů nad čerpáním výdajů o 0,8 p. b.

Pozitivem je i to, že se úspěšně dařilo realizovat společné programy Evropské unie (EU) a ČR, jejichž objem meziročně vzrostl o více než 12 %, což ukazuje rostoucí schopnost státu zprostředkovávat dotace spolufinancované EU v rámci programového období 2014-2020. Efektivní řízení finančních toků souvisejících s obsluhou státního dluhu vedlo k úspoře oproti původně plánovaným výdajům ve výši 6,9 mld. Kč. Na provozních výdajích stát uspořil proti původnímu plánu 2 mld. Kč.

Konečné inkaso některých daní bylo negativně ovlivněno odložením některých plánovaných legislativních změn a nenaplněním některých makroekonomických očekávání. Přesto daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení přispěly k meziročnímu růstu celkových příjmů téměř 74 mld. Kč, což odpovídá 6% růstu.

Vliv prostředků z EU a finančních mechanismů (FM) na hospodaření státního rozpočtu nebyl v roce 2019 výrazný. Jejich podíl na zrealizovaných společných programech převýšil příjmy proplacené z EU a FM jen mírně, o 0,8 mld. Kč, což dokládá schopnost státu získat tyto předfinancované prostředky zpět do svého rozpočtu. Po očištění prostředků EU a FM jak z příjmové i výdajové strany rozpočtu (ve schváleném rozpočtu jsou zakomponovány vždy s neutrálním dopadem) skončilo hospodaření státního rozpočtu schodkem ve výši 27,7 mld. Kč, tj. o více než 30 % lepším než plánovaným.

Vyjádření Spolkového ministerstva financí SRN:

Přebytek rozpočtu německé vlády byl loni navzdory slabšímu růstu německé ekonomiky nejvyšší od znovusjednocení země v roce 1990. Částečně k tomu přispěly nižší úroky z půjček. Podle předběžných údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo financí, přebytek dosáhl 13,5 miliardy eur (340,5 miliardy Kč). Předchozí rekord byl roku 2015, kdy přebytek činil 12,1 miliardy eur.

Převážná část tohoto přebytku bude převedena do rezervního fondu vytvořeného po uprchlické krizi a určeného na pomoc při integraci migrantů. Finance ve fondu tak stoupnou na 48 miliard eur. Z toho téměř dvě třetiny již byly vyčleněné na použití. Podle ministerstva je ve fondu nyní k dispozici zhruba 17,1 miliardy eur, napsala agentura Reuters.

Ministerstvo uvedlo, že k rekordu přispěly především nízké úrokové sazby. Vláda musela zaplatit za své staré dluhy úrok zhruba 12 miliard eur. Daňové příjmy pak byly o 3,5 miliardy eur vyšší, než se plánovalo.

Agentura DPA rovněž upozornila, že se loni nepodařilo vyčerpat peníze z různých zvláštních fondů spolkové vlády. Byly to mimo jiné peníze na investice do škol a rozšíření center pro péči o děti či digitalizaci, ale také z energetického a klimatického fondu.

Shrnutí:

Źatímco česká vláda v období konjunktury systematicky zvyšuje zadlužení České republiky schodkovým hospodařením, vláda SRN za období konjunktury vytvořila rezervní fond ve výši cca. 4,4 bilionu Kč (přepočteno aktuálním směnným kurzem), tedy asi trojnásobku všech příjmů státního rozpočtu ČR.