Gastromasakr po česku

Mladá Boleslav 12. ledna (DK) - V nově připravované matici opatření proti šíření koronaviru, tedy v takzvaném sytému PES, navrhla vláda četné změny. Pokud systém opatření v tomto znění skutečně začne platit, znamená to další významné omezení provozoven segmentu gastro, které, dle doslovného výkladu opatření, skončí až s posledním nakaženým v České republice.

  • Podnikání a investice
  • 12. 1. 2021

I prvním stupni protiepidemických opatření totiž budou muset restauratéři omezit kapacitu na 80 % celkové kapacity provozovny, dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi stoly, ke stolu nebude smět usednout více než 6 osob, zákazníci nebudou smět stát.  Kromě toho budou muset mít všichni ochranu dýchacích cest. 

Ve druhém stupni budou opatření obdobná s tím, že bude možné obsadit pouze 60 % kapacity provozovny, ve třetím stupni potom pouze 30 % kapacity s nejvýše čtyřmi hosty u stolu.

Dále budou všechny provozovny ve všech stupních povinny zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace), bez recirkulace vzduchu v objektu.

Aktualizovanou matici opatření si můžete prostudovat zde:

Návrh tabulky PES (matice opatření)

Každopádně je zřejmé, že pokud se gastrobusiness nepodařilo zlikvidovat doteď, povede se to v následujících měsících. Je pravda, že některé restaurace mohou přežívat s výdejovými okénky a s rozvozem, ale zdaleka se to netýká všech. Luxusnější podniky mají smůlu, protože připravují kvalitní jídla na vysoké úrovni, a ta se z polystyrenového boxu jednoduše jíst nedají. Stejně tak mizerně na tom jsou i kavárny, kterým se s ohledem na nízké položkové ceny nevyplatí rozvozové služby a také nemohou distribuovat svůj hlavní sortiment, tedy kávu. Studenou kávu z kelímku si každý jistě rád odpustí.

Neobstojí ani argument, že vláda připravila několik podpůrných programů pro segment gastro, ony totiž vesměs nefungují. Nastavení je tak složité, že jen málokomu se podaří projít anabází tvorby e-identity a následné žádosti, programy jsou velice nepřehledné a spravované více ministerstvy, takže se musí žádat, či spíše žebrat na více místech.

Nelze od vlády spravedlivě požadovat, aby nahrazovala postiženým podnikatelům ušlý zisk, ale je to právě vláda, která vydává nařízení o uzavření provozoven, a je tak věcně i morálně povinna hradit provozům veškeré účelně vynaložené náklady po dobu jejich nuceného uzavření. A když vidíme, jaký přináší vládní "podpora" výsledek, je třeba dát za pravdu Andreji Babišovi, který pravil, že jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla.

-tp-