Počet zaměstnanců placených z rozpočtu stoupl na 482.000

Praha 30. března (ČTK) - Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 482.270 lidí, což je proti loňskému roku nárůst o 6901. Nejvíce je učitelů, a to 187.975. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 70.000. Následují příslušníci ozbrojených složek jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 67.348. Vojáků je 26.395. Vyplývá to z informační brožury ministerstva financíStátní rozpočet v kostce, jejímž cílem je přiblížit problematiku státního rozpočtu široké veřejnosti.

  • Podnikání a investice
  • 30. 3. 2021

Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněny peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena.

Na platy by přitom z letošního rozpočtu včetně peněz z EU mělo jít bez příslušenství zhruba 239 miliard korun. Celkové výdaje rozpočtu jsou přitom naplánovány na 1,89 bilionu korun.

Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal upozornil, že počty státních úředníků v ČR rostou dlouhodobě od roku 1990. "Důvodem růstu není tolik proklínaná politika EU, ale spíše snaha každého politika či úředníka zvyšovat svoji moc. To je celkem běžné a dokud budou voliči upřednostňovat vyšší úlohu státu, tak se toto nezlepší," uvedl.

Ze srovnání letošní a loňské publikace o rozpočtu vyplývá, že přibylo o zhruba 2400 počet jak učitelů, tak i nepedeagogických pracovníků. Rovněž o zhruba 1800 se zvýšil počet příslušníků ozbrojených sil. Naopak mírně klesl například počet vojáků nebo pracovníků Generálního finančního ředitelství.

Publikace také v rámci příjmů rozpočtu upozorňuje, že v rámci aktuálního srovnání zemí OECD na základě dat z roku 2019 má Česká republika druhé nejvyšší odvody na sociální a zdravotní pojištění. Jejich výše je na 15,5 procentech HDP. Nejvyšší má Slovinsko 15,8 procenta HDP, na třetím místě je Slovensko s 15 procenty následované Francií s 14,9 procenta HDP.

"Při srovnávání výše efektivních sazeb (tj. daňových sazeb, které jsou sníženy o veškeré možné slevy na daních a úlevy povolené daným státem) u daně z příjmů fyzických (zahrnující pouze odvody placené zaměstnancem nikoli i zaměstnavatelem) a právnických osob je však v rámci zemí OECD Česká republika pod průměrem jak zemí EU,tak i pod průměrem zemí OECD," uvedlo MF.

Informační brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy a přináší konkrétní informace k rozpočtu na letošní rok. Představuje českou verzi "Rozpočtu pro občany" (Citizens Budget), jehož publikování doporučuje řada mezinárodních organizací jako je Světová banka, OECD nebo International Budget Partnership.

Na letošní rok je únorovou novelou schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun. Celkové výdaje rozpočtu by měly činit 1,886 bilionu korun a příjmy 1,386 bilionu Kč.

Struktura zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací v roce 2021:

 

Počet Podíl
Pedagogové 187.975 39 %
Nepedagogičtí pracovníci 69.833 14,5 %
Příslušníci ozbrojených sil* 67.348 14 %
Ostatní zaměstnanci organizačních složek státu 45.785 9,5 %
Vojáci 26.395 5,5 %
Civilní zaměstnanci bezpečnostních sborů 17.094 3,5 %
Zaměstnanci Generálního finančního ředitelství 15.664 3,2 %
Ostatní zaměstnanci příspěvkových organizací 14.848 3,1 %
Zaměstnanci Úřadu práce 11.814 2,4 %
Zaměstnanci soudů 9.645 2 %
Zaměstnanci ČSSZ 8.578 1,8 %
Zaměstnanci katastrálních úřadů 4.420 0,9 %
Státní zástupci a odvození ústavní činitelé (MF, ÚOOÚ, ČSÚ, ERÚ, ÚOHS) 1.410 0,3 %
Zaměstnanci státních zastupitelství 1.461 0,3 %

CELKEM

482.270  

Zdroj: Státní rozpočet v kostce 2021, MF