Meziroční inflace v v září zrychlila na 4,9 pct, nejvíce za posledních 14 let

Praha 10. září (DK) - Spotřebitelské ceny vzrostly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 4,9 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu.

  • Podnikání a investice
  • 11. 10. 2021

Meziměsíční srovnání

V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 1,1 % a ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,4 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 3,0 % a obuvi o 2,9 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny tabákových výrobků o 2,3 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl opět ovlivněn jak růstem cen automobilů o 1,3 %, tak již 10 měsíců pokračujícím růstem cen pohonných hmot a olejů, který v září činil 0,4 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (33,85 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (31,81 Kč/l) byly nejvyšší od prosince 2014, resp. ledna 2020. V souvislosti se začátkem nového školního roku se zvýšily ceny v oddíle vzdělávání o 1,1 %. Poplatky v mateřských školách vzrostly o 2,0 %, školné na soukromých gymnáziích a na středních soukromých školách o 2,2 % a poplatky za výuku jazyků o 4,1 %. Z potravin byly meziměsíčně vyšší ceny olejů a tuků o 1,6 % a cukru o 6,5 %.

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v září především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde v důsledku končící letní sezóny klesly ceny dovolených s komplexními službami o 21,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížily zejména ceny zeleniny o 4,2 %, z toho ceny brambor klesly o 14,5 % a dosáhly hodnoty 12,12 Kč/kg. Byla to nejnižší hodnota od listopadu 2020. Ceny vepřového masa byly nižší o 4,8 %, drůbeže o 3,3 %, vajec o 7,7 %, sýrů a tvarohů o 1,5 % a ovoce o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,5 %.

„Spotřebitelské ceny vzrostly v září oproti srpnu o 0,2 % a meziročně o 4,9 %. Meziroční růst cen byl zaznamenán ve většině sledovaných položek. Zvýšily se náklady na vlastní bydlení, dále zdražily například pohonné hmoty, tabák, automobily, oděvy, stravování v restauracích i nábytek do domácnosti,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 4,9 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Toto zrychlení cenového růstu1) bylo ovlivněno zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení zrychlil růst cen nájemného z bytu na 3,3 % (v srpnu 2,5 %), výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu na 7,8 % (v srpnu 6,7 %) a ceny elektřiny byly nižší o 2,3 % (v srpnu o 3,4 %). V oddíle doprava byly meziročně vyšší ceny automobilů o 6,0 % (v srpnu o 5,3 %) a pohonných hmot a olejů o 20,4 % (v srpnu o 19,0 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v září největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny vodného a stočného shodně o 5,5 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle doprava (nárůst o 9,6 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny tabákových výrobků o 12,3 %. V oddíle odívání a obuv byly meziročně vyšší ceny oděvů o 9,7 % a obuvi o 10,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny polotučného trvanlivého mléka o 7,3 %, olejů a tuků o 14,0 % a zeleniny o 6,9 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 5,5 %. Ceny zemního plynu klesly o 4,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 4,4 % a ceny služeb o 5,7 %.

Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) vzrostlo o 10,3 % zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen nových bytů pro vlastní bydlení, v menší míře i růstu cen stavebních prací. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl 104,2 %.

(Více informací k indexu imputované nájemné: Metodická poznámka.)

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 3,0 %.
___________________

1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.

Zdroj: Český statistický úřad

Pro úspory občanů i firem, které dnes nejsou na běžných účtech takřka úročeny, to znamená jejich čím dál tím rychlejší znehodnocování. Z uspořených 100.000 korun tak za letošní rok ukousne inflace 4.900 korun. Zvýšení sazeb ČNB z 30. září 2021 se na tlumení inflace projeví až se zpožděním několika měsíců.