Prodejte svoji firmu ještě v roce 2023

Praha 16. května (IM) - Vláda plánuje v rámci úsporného balíčku výrazně omezit daňové osvobození prodejů akcií nebo obchodních podílů, které drží fyzická osoba a splnila přitom zákonem stanovený časový test 3, resp. 5 let.

  • Podnikání a investice
  • 16. 5. 2023

Lze tak očekávat, že v druhé polovině letošního roku dojde k nadprůměrnému prodeji firem, ve kterých stávající majitel nemá žádné pokračovatele a potomci namjí o vedení firmy zájem.. Zatímco dosud byla po splnění časového testu osvobozena jakákoliv částka plynoucí z prodeje kvalifikovaného podílu na společnosti, od příštího roku bude osvobození omezeno částkou pouhých 40 milionů Kč.  

Částka převyšující uvedený limit bude muset být zahrnuta do základu daně z příjmů fyzické osoby a v naprosté většině případů bude daněna sazbou daně z příjmů ve výši 23 %.

Toto zdanění se bude týkat jak rodinných firem, tak startupů, kde obvykle kapitálové investice do společnosti, které je možné uplatnit jako nákladovou položku, nebudou hrát žádný vliv. Pokud by chtěl investor prostředky utržené za prodej firmy reinvestovat, bude je tak muset nejprve "přefiltrovat" daní z příjmů a na reinvestici použít pouhých 77 % původní výše kapitálu.

Na tuto situaci, platnou pravděpodobně nejdříve od roku 2024, se lze připravit již v letošním roce, ideálně vkladem podílu ve společnosti do jiné kapitálové společnosti v rámci EU. Zdanění následného prodeje se po splnění jednoletého časového testu bude řídit právem EU a příjem bude osvobozen od daně. V nejhorším možném případě si společník bude moci vyplatit získané prostředky jako podíl na zisku nebo dividendu, které podléhají srážkové dani ve výši 15 %, k případným dalším investicím bude možné použít novou kapitálovou společnost beze ztrát na nominální hodnotě kapitálu.