Prodejte svoji firmu do konce roku 2024

Praha 9. října (IM) - Vláda plánuje v rámci úsporného balíčku výrazně omezit daňové osvobození prodejů akcií nebo obchodních podílů, které drží fyzická osoba a splnila přitom zákonem stanovený časový test 3, resp. 5 let.

  • Podnikání a investice
  • 9. 10. 2023

Lze tak očekávat, že během roku 2024 dojde k nadprůměrnému prodeji firem, ve kterých stávající majitel nemá žádné pokračovatele a potomci nemají o vedení firmy zájem. Zatímco dosud byla po splnění časového testu osvobozena jakákoliv částka plynoucí z prodeje kvalifikovaného podílu na společnosti, od příštího roku bude osvobození omezeno částkou pouhých 40 milionů Kč.  

Pozitivní zprávou je, že zdanění bude podléhat pouze nárust hodnoty firmy po účinnosti novely zákona o daních z příjmů, tedy po 1. lednu 2025. Hodnota firmy k 31. prosinci.2024 bude za podmínky, že bude mít prodávající k tomuto datu zpracován znalecký posudek na hodnotu firmy, odečitatelnou nákladovou položkou.

Výpočet ale podle Komory daňových poradců nebude tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Prodejní cena se sníží o 40 milionů korun, ekvivalentně (tj. stejnými procenty) se sníží i cena z posudku. Z jejich rozdílu se bude počítat daň. Složitý algoritmus výpočtu základu daně si můžeme přiblížit na následujícím příkladu.

Na konci roku 2024 bude mít firma hodnotu podle znaleckého posudku 50 milionů korun. Majitel ji později prodá za 100 milionů. Od nich odečte 40 milionů, což znamená snížení o 40 procent. O stejných 40 procent poníží i znaleckou cenu (takže z 50 milionů zbude 30). Rozdíl mezi takto upravenou prodejní cenou a znaleckým posudkem tak bude činit 30 milionů, což je částka, ze které se bude vypočítávat daň. Prvních cca. 1,4 milionu bude daněno sazbou 15 %, cokoliv nad tuto sumu sazbou 23 %. Limit 1,4 milionu  je platný ke dni vydání tohoto článku a je variabilní v závislosti na průměrné mzdě v české republice. Z modelového prodeje by tedy do státní pokladny přiteklo 6,8 milionu korun.

Pokud by chtěl tedy investor prostředky utržené za prodej firmy reinvestovat, bude je tak muset nejprve "přefiltrovat" daní z příjmů a na reinvestici v tomto modelovém případě použít pouhých 93,2 % původní výše kapitálu. Nebude-li však mít investor zachycenou hodnotu prodávané firmy ve formě znaleckého posudku, bude  celkové zdanění ještě výrazně vyšší.

Na tuto situaci, platnou pravděpodobně nejdříve od roku 2025, se lze připravit již v letošním roce, ideálně vkladem podílu ve společnosti do jiné kapitálové společnosti v rámci EU. Zdanění následného prodeje se po splnění jednoletého časového testu bude řídit právem EU a příjem bude osvobozen od daně. V nejhorším možném případě si společník bude moci vyplatit získané prostředky jako podíl na zisku nebo dividendu, které podléhají srážkové dani ve výši 15 %, k případným dalším investicím bude možné použít novou kapitálovou společnost beze ztrát na nominální hodnotě kapitálu.

O listopadu 2023 připravujeme pro majitele firem a investory spuštění Portálu obchodních příležitostí na webové adrese www.investmakers.cz, kde bude možné kromě jiného i nabídnout firmu k prodeji nebo zde vyhledat vhodnou obchodní příležitost pro akvizici a další podnikání.