Uplatněte jako podnikatel FO paušální výdaje a ušetříte

OSVČ mohou podle zákona o daních z příjmů místo skutečných výdajů uplatnit tzv. paušální výdaje. Pokud tedy jako podnikatel uplatníte paušální výdaje procentem z dosahovaných příjmů namísto prokázaných výdajů, můžete na daních ušetřit nemalé peníze a spoustu nervů při daňové kontrole..

 • Daňové triky
 • 26. 7. 2018

Tento způsob uplatňování výdajů, je z hlediska daňové kontroly naprosto bezpečný. Od roku 2018 však došlo k jejich výraznému omezení.

Pokud poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje ve výši:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného
  -  nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč
   
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání
  - nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč
   
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů - dle § 9
  - nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč
   
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti
  - nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.

Způsob takto uplatněných výdajů nelze zpětně měnit a má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Pro jedno zdaňovací období lze použít pouze jeden způsob uplatňování výdajů.

Rada: Předejít omezení výše paušálních výdajů u vymezených druhů příjmů lze přechodem z paušálních výdajů na skutečné výdaje, pokud to bude v tom daném případě a zdaňovacím období výhodnější.