Termín pro zaplacení daně z nemovitostí se blíží

Dnešním dnem začíná 10-ti denní lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti.

  • Podnikání a investice
  • 22. 5. 2019

Ti, kteří vlastní nemovitost mají povinnost nejpozději do 31. května zaplatit z tohoto majetku daň. Ta je každoročně vypočítaná finanční správou a zaslána v podobě složenky nebo emailem (záleží, kterou variantu jste si zvolili). V případě, že se tak nestane, je vhodné neprodleně kontaktovat příslušné územní pracoviště a situaci s nimi projednat.

Sankce za pozdní úhradu

Finanční úřad toleruje zpoždění platby do sedmi dnů po termínu splatnosti. Platby připsané po 7. červnu a později jsou již pokutovány v podobě úroků z prodlení. Ten momentálně činí 15.75 % ze stanovené roční daně, avšak v případě, že úrok z prodlení nepřekročí částku 200 Kč, finanční úřad se jej obvykle nedomáhá.

Platba ve dvou splátkách

I zde však nastává výjimka s ohledem na výši vypočtené daně. V případě, že částka přesáhne 5000 Kč je povolena úhrada ve dvou splátkách, první do konce května a druhá do konce listopadu. Jestliže tato situace nastane, finanční úřad vlastníkům nemovitostí zasílá rovnou dvě předvyplněné složenky a rozesílá je takovým způsobem, aby se zamezilo vytváření front při placení v jedné oblasti.

Přiznání k dani z nemovitosti

Rozesílání složenek (popřípadě emailů) finančními úřady předchází vyplnění daňového přiznání z nemovitosti. To se však podává pouze jednou následující rok po pořízení nemovitosti. Termín pro podání je 31. ledna.