Firmy musí do konce května zveřejnit skutečné majitele, zatím to udělala třetina

Praha 31. května (ČTK, DK) - Třetina obchodních společností, tedy asi 150.000, zapsala podle ministerstva spravedlnosti do evidence své skutečné majitele. Zbytek má čas do dneška. Od 1. června vstoupí v platnost nový zákon o skutečných majitelích.

  • Podnikání a investice
  • 31. 5. 2021

Veřejně přístupné budou muset být v evidenci jméno a příjmení, adresa skutečného majitele a údaje o jeho postavení vůči konkrétní firmě či výše jeho vlastnického podílu. Kdo skutečně vlastní firmu nebo pobírá její zisk, bude moci od tohoto data zjistit kdokoli. Dosud byly tyto údaje veřejnosti nedostupné, přístup k nim měly orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení a soudy.

Malé firmy s jednodušší vlastnickou strukturou budou mít podle BDO se zápisem od 1. června méně práce, evidence skutečných majitelů umožňuje automatické přepsání údajů ze stávajících registrů, zjednoduší se také zápis u notáře.

Významnou změnu přináší zákon především v samotné definici skutečného majitele. Je jím nově každá fyzická osoba, která je takzvaným koncovým příjemcem, má tedy například podíl na zisku společnosti, nebo má na firmu koncový vliv.

"Přesnější vymezení pojmu skutečný majitel, které zmiňuje jeho příjem z dané společnosti a vliv na ni, pomůže odstranit dosavadní sporné otázky ve vztahu konkrétní fyzické osoby a obchodní korporace. V případě, že nebude existovat záznam o rozložení vlastnických vztahů ve firmě, budou se vyšetřující orgány automaticky domnívat, že skutečným majitelem je osoba ve vrcholném vedení společnosti," uvedla Kateřina Moravcová z advokátní kanceláře BDO Legal.

Nová právní úprava je přísnější hlavně kvůli sankcím, které firmám hrozí, pokud budou některé údaje chybět či společnost nesjedná jejich doplnění. Firmě může hrozit pokuta až půl milionu korun.

"Vedle pokut nebudou moci firmy vyplácet nezapsaným majitelům podíl ze zisku nebo jim umožnit společnost vést, například hlasovat na valné hromadě. Firmy s nejasnou vlastnickou strukturou se i nadále nebudou moci ucházet o státní dotace nebo veřejné zakázky," upozornila mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová. Do komplikací se mohou skrytí vlastnící firem dostat také při komunikaci s bankami, podotkla Moravcová.

Úprava zápisů v evidenci skutečných majitelů přinese firmám dodatečné administrativní náklady. Menším společnostem s jednodušší vlastnickou strukturou, například s.r.o., ale usnadní zápis automatický převod údajů z obchodního rejstříku. Data ale musejí odpovídat nové zákonné úpravě.

"Zjednodušení se netýká firem, které provedly zápis podle dosavadní úpravy. Pokud u nich ve veřejných rejstřících například chybí podíl konkrétní osoby ve společnosti nebo údaje o jejím postavení v dané firmě, budou je muset tyto firmy do nové databáze zadat ručně. O automatické přepsání aktualizovaných údajů mohou ale požádat dodatečně," dodala Moravcová.

Návod, jakým způsobem postupovat uvádíme dále v naší rubrice Tipy a triky:  Zápis skutečného vlastníka (majitele) společnosti