Inflace v listopadu opět stoupla - meziročně již o 6 %

Praha 11. prosince (DK) - Spotřebitelské ceny vzrostly v listopadu proti říjnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava, v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a na druhé straně prominutím DPH u cen elektřiny a zemního plynu. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 6,0 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v říjnu.

  • Podnikání a investice
  • 11. 12. 2021

Meziměsíční srovnání
Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 0,2 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny pohonných hmot a olejů o 4,4 % a automobilů o 1,0 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny zeleniny o 4,2 % (z toho ceny brambor byly vyšší o 8,1 %), másla o 12,4 %, sýrů a tvarohů o 1,7 %, ovoce o 1,6 % a drůbežího masa o 2,0 %. Vývoj cen v oddíle stravování a ubytování byl ovlivněn především zvýšením cen stravovacích služeb o 1,5 %. Na meziměsíčním poklesu cen v oddíle bydlení se podílely nižší ceny elektřiny o 16,2 % a zemního plynu o 11,5 %. Tento pokles spotřebitelských cen byl důsledkem prominutí DPH u cen elektřiny a zemního plynu. Dopad této změny na meziměsíční úhrnný přírůstek indexu spotřebitelských cen v listopadu představoval podle orientačního propočtu ČSÚ snížení o 1,0 procentního bodu (více informací: Poznámka).

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,4 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,9 %.

Meziroční srovnání
„Největší vliv na meziroční cenový růst měly ceny v dopravě. Ceny automobilů vzrostly o 7,4 % a pohonných hmot a olejů o 32,8 %. Například Natural 95 se v listopadu u čerpacích stanic prodával průměrně za zhruba 37 korun za litr, což byla nejvyšší hodnota od října 2012, tedy nejvíce za 9 let,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 6,0 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v říjnu. Meziroční růst cen tak již popáté za sebou zrychlil. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny másla o 26,8 % (v říjnu o 12,7 %), ceny brambor přešly z říjnového poklesu o 5,4 % v růst o 5,2 % v listopadu a ceny ovoce byly nižší o 1,4 % (v říjnu pokles o 5,5 %). V oddíle doprava zrychlil růst cen automobilů na 7,4 % (v říjnu 6,3 %) a pohonných hmot a olejů na 32,8 % (v říjnu 26,8 %). Naopak v oddíle bydlení došlo ke zpomalení cenového růstu v důsledku poklesu cen energií. Ceny elektřiny meziročně klesly o 13,6 % (v říjnu růst o 3,1 %) a zemního plynu o 9,2 % (v říjnu růst o 2,6 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v listopadu největší vliv ceny v oddíle doprava (nárůst o 13,5 %). Další v pořadí vlivu (i přes jeho oslabení) byly ceny v oddíle bydlení. Zde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 3,7 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 9,9 %, vodného a stočného shodně o 5,5 % a tuhých paliv o 6,5 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny tabákových výrobků o 12,3 %. V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů a obuvi shodně o 12,9 %. V oddíle stravování a ubytování se meziročně zvýšily ceny stravovacích služeb o 7,6 %.