Chcete ušetřit na daních? Začněte podnikat!

Rádi by jste ušetřili na daních? Přejděte z pracovněprávního vztahu na vztah obchodní.

 

  • Daňové triky
  • 31. 10. 2023

Pokud nad touto variantou uvažujete, je třeba zvážit veškeré aspekty takového kroku - především to, že přebíráte zodpovědnost sami za sebe.

Dále je třeba se oprostit od chmurných myšlenek, že se jedná o něco nelegálního - legální je vše, co zákon nezakazuje. A že se tento systém spolupráce nazývá "švarcsystém", to nemá nic společného s prací na černo, ale s podnikatelem Miroslavem Švarcem, který byl průkopníkem tohoto systému. Zákon sice zakazuje nelegální zaměstnávání, tedy zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou, ale pouze pokud vykazuje jasné známky zaměstnaneckého poměru.

Základním předpokladem legální spolupráce zaměstnavatele a OSVČ je, že nevykazuje viditelné znaky závislé práce vykonávané ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti. OSVČ musí vykonávat práci pod vlastním jménem a mít, až na odůvodněné případy, i další klienty. Pro vyloučení domněnky existence závislé práce je nanejvýš vhodné ošetřit spolupráci správně sepsanými smlouvami. Zaměstnavatelé s OSVČ nejčastěji podepisují smlouvu o poskytování služeb, smlouvu o obchodní spolupráci, smlouvu o dílo nebo příkazní smlouvu a smlouvu o obchodním zastoupení.

Dalšími znaky závislé práce jsou zejména existence pevné pracovní doby, přijímání přímých příkazů od zástupce zaměstnavatele, nárok na dovolenou, místo výkonu práce v prostorách zaměstnavatele nebo využití výrobních prostředků náležejících zaměstnavateli. 

O čem ovšem není v žádném případě pochyb - zdanění podnikatelů v rámci živnostenského podnikání je výrazně nižší než zdanění mzdy v rámci pracovněprávního poměru, a to i přes změny, které chystá vláda v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Při správném vužití institutu paušální daně lze dosáhnout efektivní daňové sazby pouhých 6 %, a to včetně platby důchodového a zdravotního pojištění.

Mnoho zaměstnavatelů i tak rádo přistoupí na spolupráci s OSVČ především právě z důvodu vyšší zodpovědnosti a nasazení zaměstnanců - živnostníků a také z důvodu neochoty odvádět do státního rozpočtu přehnaně vysoké částky. Mnoho zaměstnavatelů bez problémů hradí zaměstnancům - živnostníkům odměnu v rozsahu celého mzdového nákladu dle předchozího pracovněprávního poměru. Nemají z toho kromě dobrého pocitu nic, obvykle na tom vydělá především právě onen zaměstnanec - živnostník (dále už budeme uvádět jen "živnostník či OSVČ"). A ten ročně může hravě uspořit částku převyšující 120.000 Kč. Možná to není moc, ale každopádně to jednou za pět let dá na celkem slušné nové auto.

Samozřejmě, nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. OSVČ fakturuje jen skutečně odvedenou práci, nemá tedy nárok na dovolenou v pracovněprávním slova smyslu, tedy na dovolenou placenou. Také nemá nárok na odstupné v případě ukončení smluvního vztahu se zaměstnavatelem. OSVČ rovněž nevzniká automatický nárok na dávky z nemocenského pojištění - to pro OSVČ není ze zákona povinné a je třeba si jej samostatně sjednat.

Na co je třeba dát pozor: 

Dosažení limitu pro registraci k DPH - v současné době je tento limit nastaven na částku 2 miliony Kč dosaženou v jakémkoliv období dvanácti bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Nestačí tedy hlídat období kalendářního roku, ale právě období 12 měsíců.. Můžete se však stát i osobou povinnou k DPH na základě dobrovolné registrace a pořizovat  nákupy prostředků pro podnikání (např. osobního automobilu) s nárokem na odpočet DPH.

Limity pro jednotlivá pásma paušální daně - paušální daň, která zahrnuje i platby důchodového a zdravotního pojištění v současnosti začíná již na měsíční částce okolo 7.500 Kč. Tuto sazbu paušální daně je možné u většiny oborů podnikatelské činnosti aplikovat pro průměrný měsíční příjem až 125.000 Kč. 

 

Spočítejte si sami výši daně na http://www.penize.cz/kalkulacky