Chcete ušetřit na daních? Podnikejte!

Rádi by jste ušetřili na daních? Přejděte z pracovněprávního vztahu na podnikání.

 

  • Daňové triky
  • 31. 10. 2016

Pokud nad touto variantou uvažujete, je třeba zvážit veškeré aspekty takového kroku - především to, že přebíráte zodpovědnost sami za sebe.

Dále je třeba se oprostit od chmurných myšlenek, že se jedná o něco nelegálního - legální je vše, co zákon nezakazuje. A že se tento systém spolupráce nazývá "švarcsystém", to nemá nic společného s prací na černo, ale s podnikatelem Miroslavem Švarcem, který byl průkopníkem tohoto systému.

O čem není v žádném případě pochyb - zdanění podnikatelů v rámci živnostenského podnikání je výrazně nižší než zdanění mzdy v rámci pracovněprávního poměru, samozřejmě včetně započtení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Mnoho zaměstnavatelů potom rádo přistoupí na spolupráci se živnostníkem především právě z důvodu vyšší zodpovědnosti zaměstnanců - živnostníků a také z důvodu neochoty odvádět do státního rozpočtu přehnaně vysoké částky. Mnoho zaměstnavatelů bez problémů hradí zaměstnancům - živnostníkům odměnu v rozsahu celého mzdového nákladu dle předchozího pracovněprávního poměru. Nemají z toho kromě dobrého pocitu nic, obvykle na tom vydělá především právě onen zaměstnanec - živnostník (dále už budeme uvádět jen "živnostník"). A ten ročně může uspořit i částku převyšující 100.000 Kč. Možná to není moc, ale každopádně to jednou za pět let dá na celkem slušné nové auto.

Samozřejmě, nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Živnostník fakturuje jen skutečně odvedenou práci, nemá tedy nárok na dovolenou v pracovněprávním slova smyslu, tedy na dovolenou placenou. Také nemá nárok na odstupné v případě ukončení smluvního vztahu se zaměstnavatelem.

Na co si musíte dát - dejte si pozor, aby takovýto obchodní vztah nebyl daňovou správou označen jako "švarcsystém" (podnikatel zaměstnává jiného podnikatele).
Stanete-li se plátcem DPH, pak budete pro účely podnikání nakupovat levněji, tzn. bez DPH. Pokud si však pro podnikání zakoupíte např. automobil, u kterého je již DPH zahrnuto v prodejní ceně, bude Vám jako plátci DPH proplaceno zpětně.

Rada na závěr: Pokud je možnost, že by daňová správa nebo Státní úřad inspekce práce mohl označit Váš obchodněprávní vztah jako zastřený pracovněprávní vztah, pak si založte s.r.o. a podnikejte s ním.
 

Spočítejte si sami výši daně na http://www.penize.cz/kalkulacky